Solør cykleklubb er i gang med et spennende prosjekt der det skal opprettes 3 rundebaneløyper, en for hver kommune. Mye er i planleggingsfasen, men målet for høsten er å komme godt igang med selve arbeidet. Foreløpig lokasjon er Myrmoen for Åsnes og Haslemoen for Våler. 

Løypene vil inneholde tekniske elementer, svinger, hinder osv. for alle nivåer. Målet er å lage noen spennende tekniske løyper der unge og voksne kan utfordre seg selv og sine tekniske ferdigheter.

Go to top