Utlån av sykler til klubbens medlemmer

Klubben disponerer sykler for utlån til terreng. Ta kontakt med klubben for booking av sykler. Sykler lånes ut til klubbens medlemmer, og utlånsperiode avtales med klubben.

Vi har følgende sykler:

Terreng: 3 stk Scott Genius 740 – Large, Medium, Small