Bli medlem

 • Felles Interesse - Møt likesinnede som har sykling som sin hobby og lidenskap

 • Tilhørighet - Ha en tilhørighet til en klubb som representerer Solør

 • Samhold - Sykling er en sosial aktivitet som knytter nye vennskap og relasjoner

 • Fysisk og psykisk velvære - Sykling vil garantert gi deg helsemessige gode effekter som man vil
  høste frukter av både i hverdagen og ikke minst i fremtiden. Fysisk
  velvære gir psykisk velvære

 • Økt motivasjon - Det å kunne ha treningspartnere å sykle sammen med gjør det mye
  lettere å komme seg opp av «godstolen» når man er trøtt og sliten etter
  en lang arbeids/skoledag.
  Faste treningsavtaler i klubbregi vil også bidra til større motivasjon

 • Deltagelse på arrangementer - Bli med å representere SCK på potensielle turer i forbindelse med
  sykkelritt

 • Fremme den lokale interessen - Ditt medlemskap i klubben vil være med på å påvirke dine venner til
  også å bli med

 • Støtt opp om våre sponsorer - Støtt opp om våre sponsorer. De er med på å holde klubben i gang

 • Klubbdrakt - Klubben har klubbdrakter i eget design med sponsor reklame
  på. Bioracer er nå vår leverandør og drakten er av meget god kvalitet

 

 

 

Prisliste medlemskap
Enkelt medlem kr 150,-
Familiemedlemskap kr 300,-